HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

23.02.2022

Pytanie #12: Pan Karol złożył spółce Klik wypowiedzenie umowy o pracę i znajduje się obecnie w okresie wypowiedzenia. Czy może wziąć udział w wyjeździe integracyjnym finansowanym ze środków funduszu?

Odpowiedź: Tak. Osoby znajdujące się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę nie tracą statusu pracownika, stąd są uprawnione do korzystania ze środków funduszu. Jednak celem takiego wyjazdu jest integracja załogi, integracja zaś pracownika, którym w niedługim czasie tę załogę opuszcza, wydaje się bezprzedmiotowa. Uważam, że pracodawca może odmówić takiemu pracownikowi prawa do wzięcia udziału w tej imprezie.