HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Elastyczny czas pracy – pytania i odpowiedzi

07.10.2020

Pytanie#18: Czy dyrektor ma prawo do rekompensaty z tytułu pracy w sobotę? 

Odpowiedź: Jeżeli dyrektor jest pracownikiem zarządzającym w imieniu pracodawcy zakładem pracy lub kierownikiem wyodrębnionej komórki organizacyjne wówczas za pracę nadliczbową w sobotę nie ma prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Jeżeli w sobotę przypada święto to kierownik wyodrębnionej komórki ma prawo do wynagrodzenia i dodatku jeżeli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymał innego dnia wolnego od pracy.