HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Doświadczenie zawodowe jako kryterium uzasadniające różnicowanie wysokości wynagrodzenia pracowników

14.01.2021

Pracodawca ma prawo różnicowania wynagrodzeń pracowników. Robiąc to, musi jednak kierować się obiektywnymi kryteriami. Powinien także w razie ewentualnego sporu potrafić wykazać, z czego wynikały różnice w wysokości wynagrodzeń oraz, że były one adekwatne do ilości i jakości pracy wykonywanej przez danych pracowników. Sandra Szybak – Bizacka oraz Kinga Polewka komentują dla Ius.Focus.

Artykuł jest dostępny dla użytkowników korzystających z licencji : tutaj.