III miejsce
w kategorii najlepsze strony internetowe kancelarii

Wyróżnienie
za stronę www poświęconą doradztwu prawnemu podczas epidemii

Najnowsze informacje dla pracodawców związane z sytuacją pandemii COVID-19

Czytaj więcej

Doświadczenie zawodowe jako kryterium uzasadniające różnicowanie wysokości wynagrodzenia pracowników

14.01.2021

Pracodawca ma prawo różnicowania wynagrodzeń pracowników. Robiąc to, musi jednak kierować się obiektywnymi kryteriami. Powinien także w razie ewentualnego sporu potrafić wykazać, z czego wynikały różnice w wysokości wynagrodzeń oraz, że były one adekwatne do ilości i jakości pracy wykonywanej przez danych pracowników. Sandra Szybak – Bizacka oraz Kinga Polewka komentują dla Ius.Focus.

Artykuł jest dostępny dla użytkowników korzystających z licencji : tutaj.