HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Czy forma pisemna to nieżyciowy formalizm? Czas zweryfikuje…

16.07.2021

Ustawodawca posługuje się zarówno pojęciem formy pisemnej, jak i wymogiem dokonania czynności na piśmie. Rozróżnienie takie nie jest pozbawione znaczenia. Wszędzie tam, gdzie prawo przewiduje (łagodniejszy) wymóg pisemności, nie trzeba dochowywać surowszej formy pisemnej. Dotyczy to również zamiaru konsultowania ze związkami zawodowymi wypowiedzenia umowy o pracę. Teorie przeciwne, aprobowane m.in. przez Sąd Najwyższy, mogą nie mieć mają uzasadnienia. – r. pr. Sławomir Paruch oraz Oskar Kwiatkowski komentują dla Dziennika Gazety Prawnej.

Artykuł: tutaj.