HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Czas pracy w dobie elastyczności, work-life balance i pracy zdalnej – pytania i odpowiedzi

03.01.2023

Pytanie #6: Podstawowy system czasu pracy, 12 miesięczny okres rozliczeniowy. Czy w jednym miesiącu mogę zaplanować pracownikowi na pełnym etacie np. 200 godzin, a w kolejnym 140?

Odpowiedź: Tak. Tygodniowa norma czasu pracy i pięciodniowy tydzień pracy mają charakter przeciętny w ramach okresu rozliczeniowego. Czas pracy może być zatem planowany pracownikom nierównomiernie, tj. w jednym miesiącu np. 200 godzin, a w innym 140. Ważne by czas się równoważył w ramach okresu rozliczeniowego i przeciętnie wychodziło 40 godzin tygodniowo i 5 dni w tygodniu. W ramach systemu podstawowego sztywna norma czasu pracy odnosi się jedynie do normy dobowej – tj. praca w poszczególne dni nie może być zaplanowana w wymiarze dłuższym niż 8 godzin. Pewne ograniczenia w zakresie planowania pracy w poszczególnych miesiącach mogą natomiast wynikać z konieczności przestrzegania norm odpoczynku tygodniowego czyli konieczności zapewnienia w każdym tygodniu prawa do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku (w niektórych przypadkach możliwego do skrócenia do 24 godzin). Ze względu na normy odpoczynku nie jest możliwe zatem zaplanowanie pracownikom pracy w każdym dniu danego miesiąca, nawet gdyby miało to zostać zrównoważone w kolejnym miesiącu.