HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#Alert: Kontrola trzeźwości. Projekt nowelizacji kodeksu pracy.

15.02.2022

Wczoraj (14 lutego) na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się najnowszy projekt nowelizacji Kodeksu pracy.

Nowelizacja ma wprowadzić wiele bardzo ważnych zmian w zakresie:

 1. Kontroli trzeźwości, oraz
 2. Pracy zdalnej.

Ze względu na obszerność materii, dla Państwa wygody zdecydowaliśmy się wydzielić obie te kwestie i przedstawić je w formie osobnych alertów.

Poniżej prezentujemy najważniejsze założenia projektu nowelizacji dot. kontroli trzeźwości:

 1. Pracodawcy będą mogli kontrolować stan trzeźwości jak i obecność środków działających podobnie do alkoholu w organizmach pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Wykaz środków działających podobnie do alkoholu zostanie uregulowany w przepisach wykonawczych, na które wciąż czekamy.
 2. Celem badania będzie ochrona życia i zdrowia pracowników lub innych osób oraz ochrona mienia.
 3. Kwestie szczegółowe dot. kontroli trzeźwości będzie trzeba uregulować w obwieszczeniu, regulaminie pracy albo układzie zbiorowym pracy. Może to wiązać się z koniecznością aktualizacji obecnych przepisów wewnętrznych pracodawców.
 4. Nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem przeprowadzania kontroli pracodawca będzie musiał poinformować pracowników o jej wprowadzeniu w sposób u niego przyjęty.
 5. Pracodawca będzie miał obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika nietrzeźwego.
 6. Negatywny wynik testu „sprawdzającego” pracownika niedopuszczonego do pracy sprawi, że okres niedopuszczenia do wykonywania pracy będzie okresem usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za który pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia.
 7. Pracodawca będzie mógł zdecydować które grupy zawodowe badać; kontrola będzie mogła dotyczyć wszystkich pracowników.
 8. Badania będą wykonywane przy użyciu metod niewymagających badań laboratoryjnych – w praktyce: alkomatów, które będą musiały posiadać odpowiedni dokument potwierdzający ich kalibrację lub wzorcowanie.
 9. Pracodawcy muszą pamiętać, aby badanie nie naruszało godności oraz innych dóbr osobistych kontrolowanej osoby.
 10. Z zastrzeżeniem kodeksowych wyjątków informację o obecności alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu będzie można przechowywać przez max. 1 rok.
 11. Potrzebne będzie pisemne upoważnienie od pracodawcy dla osób przetwarzających te informację. Może to wymagać aktualizacji udzielonych do tej pory upoważnień do przetwarzania danych.
 12. Na żądanie pracodawcy lub pracownika niedopuszczonego do pracy, kontrolę przeprowadzi organ powołany do ochrony porządku publicznego (policja).
 13. Warunki i sposoby przeprowadzania badań, sposób dokumentowania badań oraz wykaz środków działających podobnie do alkoholu zostaną określone w odrębnym rozporządzeniu, na które wciąż czekamy.

 

W celu prawidłowego wdrożenia nowych przepisów rekomendujemy:

 1. wprowadzić stosowne procedury lub zaktualizować obecne regulacje wewnętrzne;
 2. udzielić odpowiednich upoważnień i zweryfikować zabezpieczenia związane z przetwarzaniem informacji oraz krąg osób mających dostęp do takich danych;
 3. poinformować pracowników o wprowadzeniu kontroli trzeźwości lub obecności w organizmie środków działających podobnie do alkoholu na 2 tygodnie przed wprowadzeniem jej stosowania;
 4. zweryfikować i zaktualizować klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych pracowników i osób współpracujących.

Zapraszamy do kontaktu.