HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Najnowsze informacje dla pracodawców związane z sytuacją pandemii COVID-19

Czytaj więcej

2000 PLN dofinansowania miesięcznie na każdego pracownika w branżach dotkniętych kryzysem

20.11.2020

Wczoraj tj. 19 listopada br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy „antykryzysowej” przyjmując część poprawek zgłoszonych w toku procesu legislacyjnego. Teraz nowelizacją zajmie się Senat, którego posiedzenie zaplanowane jest na 25 listopada.

Jedna z przyjętych poprawek przyznaje prawo do otrzymania pomocy przez niektóre branże dotknięte kryzysem (m.in. sklepy odzieżowe, branża gastonomiczna, brażna eventowa, siłownie czy szkoły językowe) w postaci dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. Dofinansowanie wynosić będzie 2000 PLN miesięcznie na każdego pracownika i może być otrzymywane przez okres maksymalnie 3 miesięcy.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest przede wszystkim spadek przychodów. Spadek musi dotyczyć jednego wybranego miesiąca z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w porównaniu bądź do miesiąca poprzedzającego bądź analogicznego w poprzednim roku. Mając na uwadze przewidywaną datę wejścia w życie przepisu jak również fakt zamknięcia niektórych branż w listopadzie w pierwszej kolejności należy zbadać spadek przychodów w listopadzie 2020 r w porównaniu do października 2020 r. lub listopada 2019 r.

Wnioski będzie można składać elektronicznie poprzez platformę praca.gov.pl. Uprawnieni do otrzymania dofinansowania są również te podmioty, które wcześniej skorzystały ze wsparcia na podstawie art. 15g lub 15gg ustawy „antykryzysowej” (tj. które otrzymały dofinansowanie do wynagrodzeń w związku z wystąpieniem spadku obrotów gospodarczych).

Należy pamiętać, że w okresie objętym dofinansowaniem nie można wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników – grozi za to sankcja w postaci zwrotu całości dofinansowania wraz z odsetkami.

Nasz zespół antykryzysowy na bieżąco monitoruje przebieg dalszych prac legislacyjnych, tak aby być gotowym od pierwszych godzin obowiązywania przepisu do składania wniosków (wskazujemy, że 1 kwietnia, tj. w dniu wejścia w życie art. 15g złożyliśmy dla naszego Klienta pierwszy wniosek o dofinansowanie w Polsce). Dlatego też zapraszamy do kontaktu w celu przygotowania odpowiednich dokumentów i informacji potrzebnych do złożenia wniosku, tak aby maksymalnie jak najszybciej ubiegać się o dofinansowanie po wejściu w życie przepisów.

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do dyspozycji.